Jigs and reels and......Om irsk dans

Irsk solo dans eller irsk dans er individuell dans som består av danser med myke sko, såkalte softshoes eller ghillies, og danser med spesielle steppesko, såkalte hardshoes. I tillegg danses gruppedanser med faste figurer, kalt ceili-danser. Irsk solo dans er først og fremst en konkurransedans som i de senere år har erobret stadig nye tilhengere gjennom de mange showene med irsk dans.

jig
er den eldste dansen i irsk solo dans og går i 6/8 takt. Tellingen går 1-2-3-4-5-6. Jig danses både som softshoe dans, singel light jig eller double light jig, eller som hardshoe dans, heavy jig.

reel
er en livlig og energisk dans i 4/4 takt. Tellingen går 1-2-3-4. Reel danses i konkurranser som softshoe, men i showene er dette en populær rytme å danse hardshoe til.

slipjig
er en flytende, grasiøs dans i 9/8 takt. Tellingen går 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Denne dansen danses bare i softshoe, og tradisjonelt bare av jenter.

hornpipe
er en svært rytmisk dans i 2/4 eller 4/4 takt. Tellingen går 1-2-3-4. Hornpipe danses bare i hardshoe, og rytmen er langsommere enn reelen, men med flere dansetrinn per taktslag slik at tempoet likevel er høyt.

ceili
er tradisjonelle gruppedanser i jig eller reel-takt, der en danser formasjoner med turer og figurer ved bruk av basistrinn i softshoe. Antall deltakere varierer fra dans til dans, fra 2 stykker og oppover. Dansene har fast koreografi, og 30 av dansene er skrevet ned i boken ” An rince fiornne” utgitt av den irske dansekommisjonen. Egne koreograferte gruppedanser basert på grunntrinn kalles for Figure dances.

set dances
er hardshoe-danser som danses til bestemte melodier og går i jig eller hornpipe-rytme. Noen av set-dansene kalles tradisjonelle set danser og har helt faste trinn, f.eks. St Patricks Day eller Blackbird. Andre melodier må man lage trinnene til selv, de kalles da moderne set danser, f.eks. HurlingBoys og The Hunt.

 


Sound-irish Dance Company er på Facebook. Følg med og bli oppdatert om forestillinger, se bilder, m.m.!